13 Ekim 2016 Tarihinde eklendi 0 Yorum yok A+ A-

ısınan bilgisayar işlemcisinde sucuk pişer mi? (internet efsanesini test ettik!)

isinan-bilgisayar-islemcisinde-sucuk-piser-mi-internet-efsanesini-test-ettik-1476290965
Reklam

internet aleminde muhtemelen sizler de kent efsanesi haline gelmiş doğruluğu ya da yanlışlığı tam olarak bilinmemesine karşın kulaktan kulağa dolaşarak nam salmış pek fazla öykü duymuşsunuzdur. işte bizde bu videomuzda o hikayelerden ya da mitlerden de diyebiliriz birisini test edelim dedik.

bilgisayarlarımızın işlemcileri hali hazırda epey ısınabilen parçalar. bu olayın bir nebze önüne geçilmesi için ise işlemcilerde fan var. peki bu fanı çıkardığımızda bir işlemcinin ulaştığı sıcaklık ile sucuk pişirilebilir mi?

etiketler: bilgisayar işlemci video & xe037; ilginizi çekebilir ısınan bilgisayar işlemcisinde sucuk pişer mi? internet efsanesini test ettik! yorumlar mevcut disqus_shortname = webtekno; mevcut disqus_url = http://video.webtekno.com/donanim/isinan-bilgisayar-islemcisinde-sucuk-piser-mi-internet-efsanesini-test-ettik.html ; function { mevcut dsq = document.createelement script ; dsq.type = text/javascript; dsq.async = true; dsq.src = https:// + disqus_shortname + .disqus.com/embed.js; document.getelementsbytagname head [0] || document.getelementsbyclassname body [0] .appendchild dsq ; } ; please enable javascript to view the if !ismobile { googletag.cmd.push function { googletag.display div-gpt-ad-1472821342193-0 ; } ; } trend videolar & xe037; 03:21 ısınan bilgisayar işlemcisinde sucuk pişer mi? internet efsanesini test ettik! & xe037; 04:50 cs:go dünya şampiyonu ulusal takımımızın kaptanı ile konuştuk! & xe037; 05:42 en iyi 5 android launcher 2016 bizi takip et 655b zevk 102b takipçi 1m abone 187b takipçi if !ismobile { googletag.cmd.push function { googletag.display div-gpt-ad-1466433231564-1 ; } ; } window.ga=window.ga||function { ga.q=ga.q||[] .push arguments };ga.l=+new date; ga create ua-46556685-1 auto ; ga send pageview ; & xe316; mevcut fuckadblock = undefined; // adblock detect mevcut adblockdetected = function { console.log adblock algılandı. ; ga send event adblock view ; } mevcut adblockundetected = function {} if typeof fuckadblock === undefined { $ document .ready adblockdetected ; } else { fuckadblock.on true adblockdetected .on false adblockundetected ; } // adblock detect end $ function { $ document .ajaxcomplete function event response settings { if settings.url != /check-notification?response=html { $ .material .materialform ; $ .ripple .materialripple ; } } ; $ .ripple .materialripple ; $ .material .materialform ; function checknotification { $.ajax { type: post url: /ajax-notification datatype: html data: {response: html} success: function data { mevcut countnotification = $ data .find .notification-dropdown__item .length; if countnotification > 0 { $ .header__appbar–right__notice .count .css display block .html countnotification ; $ .notification-dropdown .html data ; } } error: function error { } } ; } checknotification ; setınterval checknotification 3 * 60 * 1000 ; // $ body .on { click: function { mevcut contentnotification = getcookie content-notification ; mevcut data = contentnotification ? contentnotification.split : []; $ .notification-dropdown__item .each function { mevcut datakey = $ this .data key ; if data.indexof datakey !== 1 { data.push datakey ; } } ; data = data.join ; createcookie content-notification data 1 / null ; $ .header__appbar–right__notice .count .css display none ; } } .header__appbar–right__notice__button ; } ; mevcut tag = document.createelement script ; tag.src = https://www.youtube.com/iframe_api ; mevcut firstscripttag = document.getelementsbytagname script [0]; firstscripttag.parentnode.insertbefore tag firstscripttag ; mevcut nextvideo = false; function onyoutubeıframeapıready { $ .video-player .each function i { new yt.player $ this .attr id { height: $ this .data height width: $ this .data width videoıd: $ this .data id showinfo: 0 playervars: { autoplay: $ this .data autoplay showinfo: 0 wmode: opaque } events: { onready: $ this .data ready == true ? onplayerannouncement : onstatechange: $ this .data state == true ? onplayerstatechange : } } ; if typeof $ this .data next !== undefined { nextvideo = $ this .data next ; } } ; } // sidebar function onplayerannouncement event { event.target.setvolume 0 ; $ .announcement__close .on click function { event.target.pausevideo ; } ; } // video detail mevcut autoplay = getcookie autoplay ; if autoplay == null { createcookie autoplay true 365 ; autoplay = getcookie autoplay ; } if autoplay == null || autoplay == true { $ .autoplay .attr checked checked ;; } $ function { $ .autoplay .click function { autoplay = this.checked; createcookie autoplay autoplay 365 ; if autoplay == false || autoplay == false { stoptimer ; } } ; } ; mevcut second = 5; mevcut isvideofinshed = false; function onplayerstatechange event { if event.data == 0 { if autoplay == true || autoplay == true && nextvideo != false { isvideofinshed = true; starttimer ; } } } function starttimer { $ .video-showcase__content–right__options__title .show ; videoınterval = setınterval function { second–; if second == 0 { $ .video-showcase__content–right__options__title .html yönlendiriliyor.. ; window.location = nextvideo; }else if second < 0 { $ .video-showcase__content--right__options__title .html yönlendiriliyor.. ; }else { $ .video-showcase__content--right__options__title .html second+ saniye ; } } 1000 ; } function stoptimer { clearınterval videoınterval ; $ .video-showcase__content--right__options__title .remove ; } $ function { $ window .on scroll function { if isvideofinshed { stoptimer ; } } ; } ; $ function { mevcut $header = $ .header $announcement = $ .announcement $announcement__close = $ .announcement__close ; $announcement__close.on click function { function updatetopoffset { mevcut topvalue = $announcement.outerheight * -1 ; $announcement.css { margin-top: topvalue margin-bottom: $header.height } ; } updatetopoffset ; createcookie announcement- + $announcement.data mektup false 1 ; $ window .on resize function { updatetopoffset ; } ; } ; } ; // add class body for below ie 10 navigator.sayswho= function { mevcut ua = navigator.useragent tem m = ua.match / opera|chrome|safari|firefox|msie|trident ?=/ /?s* d+ /i || []; if m[1]=== msıe { return {browser: ie version: m[2]}; } else { return false; } } ; if navigator.sayswho[version] && navigator.sayswho[browser] { $ body .addclass navigator.sayswho[browser]+navigator.sayswho[version] ; } // header notification box if !ismobile && !isidevice { $ window .load function { mevcut isfirefox = typeof ınstalltrigger !== undefined; mevcut ischrome = /chrome/.test navigator.useragent && /google ınc/.test navigator.vendor ; if isfirefox == true || ischrome == true { if getcookie push_notification_permission-v2 != later && getcookie push_notification_permission-v2 != block && getcookie push_notification_permission-v2 != allow { appendbottombarhtml ; } function appendbottombarhtml { mevcut bottombarhtml = ; bottombarhtml += ; bottombarhtml += ; bottombarhtml += ; bottombarhtml += ; bottombarhtml += mühim gelişmelerden anında haberdar olun!; bottombarhtml += webtekno ile güncel haberlerden anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz.; bottombarhtml += ; bottombarhtml += ; bottombarhtml += ; bottombarhtml += daha sonra; bottombarhtml += bildirimleri aç; bottombarhtml += ; bottombarhtml += ; bottombarhtml += ; $ body .append bottombarhtml ; } mevcut pushnotification = $ .push-notification ; mevcut closebutton = $ .push-notification__close ; mevcut pushbutton = $ .push-notification__open ; if pushbutton.length > 0 { pushbutton.on click function { createcookie push_notification_permission-v2 allow 365 ; window.open https://notification.webtekno.com/notification-index _blank toolbar=yes scrollbars=yes resizable=yes top=250 left=500 width=550 height=500 ; if pushnotification { pushnotification.css top -200px ; } } ; } if closebutton.length > 0 { closebutton.on click function { createcookie push_notification_permission-v2 later 2 ; pushnotification.css top -200px ; } ; } } } ; } function $ window document { mevcut stickyscroll = { init: function options $el { mevcut base = this; // options base.options = options; // elements base.$sticky = $el; // functions base.onscroll ; } onscroll : function { mevcut base = this; base.scrollstate = default; $ window .on scroll function { base.scrolltop = $ this .scrolltop ; if base.scrollstate != fixed { base.breakpoint = base.$sticky.offset .top – base.options.threshold; } if base.scrolltop >= base.breakpoint && base.scrollstate != fixed { base.onfixed ; } if base.scrolltop < base.breakpoint && base.scrollstate != default { base.ondefault ; } } ; } onfixed : function { mevcut base = this; base.scrollstate = fixed; base.$sticky.css { position: fixed top: base.options.threshold margin-top: 0 } ; } ondefault : function { mevcut base = this; base.scrollstate = default; base.$sticky.css { position: relative top: auto margin-top: base.options.top } ; } } $.fn.wtstickyscroll = function options { mevcut stickyscroll = object.create stickyscroll ; if $ this .length > 0 { stickyscroll.init options $ this ; } }; } jquery window document ; /* $ .sidebar .wtstickyscroll { container: .global-container sidebar_fixed: .sidebar–fixed content: .content header: .header content_header: .content-header topspace: 20 } ; */ $ .sidebar-sticky .wtstickyscroll { top: 32 threshold: 92 } ; $ function { //facebook window.fbasyncınit = function { fb.init { appıd : 1037724072951294 xfbml : true version : v2.5 } ; }; function d s id { mevcut js fjs = d.getelementsbytagname s [0]; if d.getelementbyıd id {return;} js = d.createelement s ; js.id = id; js.src = //connect.facebook.net/tr_tr/sdk.js ; fjs.parentnode.insertbefore js fjs ; } document script facebook-jssdk ; $ body .on { click: function { // facebook save button ajax fb.xfbml.parse ; } } .facebook-save ; // share scroll if $ .content-sticky .length > 0 { if $ window .width >= 768 { $ window .on scroll function { mevcut scrolltop = $ this .scrolltop ; $ article .each function { if scrolltop >= $ this .find .content-body .offset .top – 76 { $ this .find .content-sticky .addclass sticky ; if scrolltop >= $ this .find .content-body .offset .top + $ this .find .content-body .height – $ this .find .content-sticky .height + 92 { $ this .find .content-sticky .removeclass sticky ; $ this .find .content-sticky .css {bottom: 0px top: auto} ; } else { $ this .find .content-sticky .addclass sticky .css { bottom: initial top: 76px } ; } } else { $ this .find .content-sticky .removeclass sticky .css {bottom: auto top: 0} ; } } ; } ; } } // share click $ body .on { click: function { mevcut $this = $ this datasharetype = $this.attr data-share-type datatype = $this.attr data-type dataıd = $this.attr data-id dataposturl = $this.attr data-post-url datatitle = $this.attr data-title datasef = $this.attr data-sef ; switch datasharetype { case facebook: fb.ui { method: share href: datasef } function response { if response && !response.error_message { updatehit ; } } ; break; case twitter: sharewindow https://twitter.com/intent/tweet?via=webtekno&text=+encodeurıcomponent datatitle + %e2%96%b6 + encodeurıcomponent datasef ; updatehit ; break; case gplus: sharewindow https://plus.google.com/share?url= + encodeurıcomponent datasef ; updatehit ; break; case mail: window.location.href = mailto:?subject= + encodeurıcomponent datatitle +&body=+ encodeurıcomponent datasef ; //updatehit ; break; case whatsapp: window.location.href = whatsapp://send?text= + encodeurıcomponent datatitle + %e2%96%b6 + encodeurıcomponent datasef ; updatehit ; break; } function sharewindow url { window.open url _blank toolbar=yes scrollbars=yes resizable=yes top=500 left=500 width=400 height=400 ; } function updatehit { $.ajax { type: post url: dataposturl data: {contentıd: dataıd contenttype: datatype sharetype: datasharetype} success: function data { if $ .video-showcase .length > 0 { mevcut $container = $ .video-showcase ; } else if $ article[data-id= + dataıd + ] .length > 0 { mevcut $container = $ article[data-id= + dataıd + ] ; } else if $ .wt-share-item[data-id= + dataıd + ] .length > 0 { mevcut $container = $ .wt-share-item[data-id= + dataıd + ] ; } else { $container = null; } //var $container = datatype == video ? $ .video-showcase : $ article[data-id= + dataıd + ] ; if $container != null && $container.length > 0 { mevcut $badged = $container.find .wt-share-badge- + datasharetype ; mevcut $headercount = $ .content-header .find .wt-share-count $containercount = $container.find .wt-share-count value = parseınt $containercount.html + 1; $container.data share value ; //$containercount.html value ; if $headercount.length > 0 { //$headercount.html value ; } if $badged.length > 0 && datasharetype == facebook || datasharetype == twitter { if $badged.hasclass is-visible { //$badged.html data ; } else { //$badged.addclass is-visible .html data ; } } } } } ; } } } .wt-share-button } ; /*$ .lazy .lazyload { threshold : 300 failure_limit : 20 } .removeclass lazy .addclass lazyloaded ;*/ $ .lazy .lazyload { threshold : 200 failure_limit : 20 } .removeclass lazy .addclass lazyloaded ; // smartbanner cookie control $ document .on ready function { if getcookie android-dropdown-v2 != false { $ .header__appbar–right__android__button .addclass is-active ; $ .android-dropdown .addclass is-visible ; } $.smartbanner { url:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.izmo.webtekno&referrer=utm_source%3dweb-mobile%26utm_medium%3dbanner%26utm_campaign%3dwebtekno%2520android%2520app title: webtekno // what the title of the app should be in the banner defaults to author: null // what the author of the app should be in the banner defaults to or hostname price: null // price of the app ingoogleplay: android uygulaması yenilendi. derhal indirin! // text of price for android icon: /assets/default/images/app-icon.png // the url of the icon defaults to button: yükle // text for the install button dayshidden: 1 // duration to hide the banner after being closed 0 = always show banner daysreminder: 365 // duration to hide the banner after vıew is clicked *separate from when the close button is clicked* 0 = always show banner iosuniversalapp: false // ıf the ios app is a universal app for both ipad and iphone display smart banner to ipad users too. onınstall: function { } onclose: function { } } } ; if ismobile { head.load /assets/default/js-packages/components/swipe.js /assets/default/js-packages/components/slider.js ; } $ document .ready function { $ .content-more .click function { $ .content-body__detail–video .css { height : auto } ; $ this .remove ; } ; } ; if !ismobile { $ .video-showcase__content–right__scrollable .bind mousewheel dommousescroll function e { mevcut scrollto = null; if e.type == mousewheel { scrollto = e.originalevent.wheeldelta * -1 ; } else if e.type == dommousescroll { scrollto = 40 * e.originalevent.detail; } if scrollto { e.preventdefault ; $ this .scrolltop scrollto + $ this .scrolltop ; } } ; } function loadpoll { mevcut polldiv = $ .content-body__detail .find .wt-poll ; mevcut pollıd = $ polldiv .attr data-real-id ; if polldiv.length > 0 { $.ajax { type: post url: /ajax-poll datatype: html data: {poll_id: pollıd} success: function data { $ polldiv .append data ; $ polldiv .attr class wt-poll-loaded ; } } ; } } loadpoll ; function sendping _contenttype _contentıd { $.ajax { type: post url: /ajax-ping data: {contenttype: _contenttype contentıd: _contentıd } } ; updatepingcookie _contenttype _contentıd ; } function updatepingcookie _contenttype _contentıd { mevcut datakey = null; if _contenttype == news { datakey = h-+_contentıd; } else if _contenttype == listing { datakey = l-+_contentıd; } else if _contenttype == video { datakey = v-+_contentıd; } mevcut cookies = getcookie content-notification .length > 0 ? getcookie content-notification : []; if cookies.indexof datakey < 0 { mevcut data = cookies ? cookies.split : []; data.push datakey ; createcookie content-notification data 1 / null ; } } sendping video 823 ;

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?