03 Ekim 2016 Tarihinde eklendi 0 Yorum yok A+ A-

bayramda internetsiz oynayabileceğiniz 5 oyun

bayramda-internetsiz-oynayabileceginiz-5-oyun-1473709754
Reklam

her bayramda olduğu gibi bu bayramda büyüklerimi ziyaret etmek için onların evlerine belki de anne ve babamızın doğduğu köylere gidiyoruz. ama bir internet nesli olmuşken kimi buralardaki muhabbetler bizi sarmadığında canımız sıkılabiliyor. genellikle bu evlerde internet olmadığında ve mobil veriniz de dolduğunda can sıkıntısından patlamamanız için bir video hazırladık.

malum günümüzde birçok popüler oyunda zaman geçirmek için internet bağlantısına ihtiyacınız mevcut. fakat internet bağlantısına erişemediğiniz zamanlarda da oynayabileceğiniz çevrimdışı 5 mobil oyunu bu videomuzda listeledik. ayrıca bu oyunların hem ios hem de android platformunda da olduğunu belirtelim.

videoda yer meydan oyunları bu bağlantıdaki listeden indirebilirsiniz. hepinize iyi bayramlar. :

etiketler: mobil oyun & xe037; ilginizi çekebilir bilgisayarınızda yoksa mutlaka indirmeniz gereken 3 program yorumlar mevcut disqus_shortname = webtekno; mevcut disqus_url = http://video.webtekno.com/oyun/bayramda-internetsiz-oynayabileceginiz-5-oyun.html ; function { mevcut dsq = document.createelement script ; dsq.type = text/javascript; dsq.async = true; dsq.src = https:// + disqus_shortname + .disqus.com/embed.js; document.getelementsbytagname head [0] || document.getelementsbyclassname body [0] .appendchild dsq ; } ; please enable javascript to view the googletag.cmd.push function { googletag.display div-gpt-ad-1472821342193-0 ; } ; trend videolar & xe037; 06:16 türk yapımı transformer letrons incelemesi bmw& 039;den robot yapmışlar! & xe037; 05:43 bilgisayarınızda yoksa mutlaka indirmeniz gereken 3 program & xe037; 08:07 iphone 7 sağlamlık testi silahla delik deşik ettik! bizi takip et 643b zevk 101b takipçi 1m abone 176b takipçi googletag.cmd.push function { googletag.display div-gpt-ad-1466433231564-1 ; } ; window.ga=window.ga||function { ga.q=ga.q||[] .push arguments };ga.l=+new date; ga create ua-46556685-1 auto ; ga send pageview ; & xe316; mevcut fuckadblock = undefined; // adblock detect mevcut adblockdetected = function { console.log adblock algılandı. ; ga send event adblock view ; } mevcut adblockundetected = function {} if typeof fuckadblock === undefined { $ document .ready adblockdetected ; } else { fuckadblock.on true adblockdetected .on false adblockundetected ; } // adblock detect end $ function { $ document .ajaxcomplete function event response settings { if settings.url != /check-notification?response=html { $ .material .materialform ; $ .ripple .materialripple ; } } ; $ .ripple .materialripple ; $ .material .materialform ; function checknotification { $.ajax { type: get url: /ajax-notification datatype: html data: {response: html} success: function data { mevcut countnotification = $ data .find .notification-dropdown__item .length; if countnotification > 0 { $ .header__appbar–right__notice .count .css display block .html countnotification ; $ .notification-dropdown .html data ; } } error: function error { } } ; } checknotification ; setınterval checknotification 3 * 60 * 1000 ; // $ body .on { click: function { mevcut contentnotification = getcookie content-notification ; mevcut data = contentnotification ? contentnotification.split : []; $ .notification-dropdown__item .each function { mevcut datakey = $ this .data key ; if data.indexof datakey !== 1 { data.push datakey ; } } ; data = data.join ; createcookie content-notification data 1 ; $ .header__appbar–right__notice .count .css display none ; } } .header__appbar–right__notice__button ; } ; mevcut tag = document.createelement script ; tag.src = https://www.youtube.com/iframe_api ; mevcut firstscripttag = document.getelementsbytagname script [0]; firstscripttag.parentnode.insertbefore tag firstscripttag ; mevcut nextvideo = false; function onyoutubeıframeapıready { $ .video-player .each function i { new yt.player $ this .attr id { height: $ this .data height width: $ this .data width videoıd: $ this .data id showinfo: 0 playervars: { autoplay: $ this .data autoplay showinfo: 0 wmode: opaque } events: { onready: $ this .data ready == true ? onplayerannouncement : onstatechange: $ this .data state == true ? onplayerstatechange : } } ; if typeof $ this .data next !== undefined { nextvideo = $ this .data next ; } } ; } // sidebar function onplayerannouncement event { event.target.setvolume 0 ; $ .announcement__close .on click function { event.target.pausevideo ; } ; } // video detail mevcut autoplay = getcookie autoplay ; if autoplay == null { createcookie autoplay true 365 ; autoplay = getcookie autoplay ; } $ function { $ .autoplay .click function { autoplay = this.checked; createcookie autoplay autoplay 365 ; if autoplay == false || autoplay == false { stoptimer ; } } ; } ; mevcut second = 5; mevcut isvideofinshed = false; function onplayerstatechange event { if event.data == 0 { if autoplay == true || autoplay == true && nextvideo != false { isvideofinshed = true; starttimer ; } } } function starttimer { $ .video-showcase__content–right__options__title .show ; videoınterval = setınterval function { second–; if second == 0 { $ .video-showcase__content–right__options__title .html yönlendiriliyor.. ; window.location = nextvideo; }else if second < 0 { $ .video-showcase__content--right__options__title .html yönlendiriliyor.. ; }else { $ .video-showcase__content--right__options__title .html second+ saniye ; } } 1000 ; } function stoptimer { clearınterval videoınterval ; $ .video-showcase__content--right__options__title .remove ; } $ function { $ window .on scroll function { if isvideofinshed { stoptimer ; } } ; } ; $ function { mevcut $header = $ .header $announcement = $ .announcement $announcement__close = $ .announcement__close ; $announcement__close.on click function { function updatetopoffset { mevcut topvalue = $announcement.outerheight * -1 ; $announcement.css { margin-top: topvalue margin-bottom: $header.height } ; } updatetopoffset ; createcookie announcement- + $announcement.data mektup false 1 ; $ window .on resize function { updatetopoffset ; } ; } ; } ; // add class body for below ie 10 navigator.sayswho= function { mevcut ua = navigator.useragent tem m = ua.match / opera|chrome|safari|firefox|msie|trident ?=/ /?s* d+ /i || []; if m[1]=== msıe { return {browser: ie version: m[2]}; } else { return false; } } ; if navigator.sayswho[version] && navigator.sayswho[browser] { $ body .addclass navigator.sayswho[browser]+navigator.sayswho[version] ; } // header notification box $ window .load function { mevcut isfirefox = typeof ınstalltrigger !== undefined; mevcut ischrome = /chrome/.test navigator.useragent && /google ınc/.test navigator.vendor ; if isfirefox == true || ischrome == true { if getcookie push_notification_permission-v2 != later && getcookie push_notification_permission-v2 != block && getcookie push_notification_permission-v2 != allow { appendbottombarhtml ; } function appendbottombarhtml { mevcut bottombarhtml = ; bottombarhtml+= ; bottombarhtml+= ; bottombarhtml+= ; bottombarhtml+= ; bottombarhtml+= mühim gelişmelerden anında haberdar olun!; bottombarhtml+= webtekno ile güncel haberlerden anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz.; bottombarhtml+= ; bottombarhtml+= ; bottombarhtml+= ; bottombarhtml+= daha sonra; bottombarhtml+= bildirimleri aç; bottombarhtml+= ; bottombarhtml+= ; bottombarhtml+= ; $ body .append bottombarhtml ; } mevcut pushnotification = $ .push-notification ; mevcut closebutton = $ .push-notification__close ; mevcut pushbutton = $ .push-notification__open ; if pushbutton.length > 0 { pushbutton.on click function { createcookie push_notification_permission-v2 allow 365 ; window.open https://notification.webtekno.com/notification-index _blank toolbar=yes scrollbars=yes resizable=yes top=250 left=500 width=550 height=500 ; if pushnotification { pushnotification.css top -200px ; } } ; } if closebutton.length > 0 { closebutton.on click function { createcookie push_notification_permission-v2 later 2 ; pushnotification.css top -200px ; } ; } } } ; function $ window document { mevcut stickyscroll = { init: function options $el { mevcut base = this; // options base.options = options; // elements base.$sticky = $el; // functions base.onscroll ; } onscroll : function { mevcut base = this; base.scrollstate = default; $ window .on scroll function { base.scrolltop = $ this .scrolltop ; if base.scrollstate != fixed { base.breakpoint = base.$sticky.offset .top – base.options.threshold; } if base.scrolltop >= base.breakpoint && base.scrollstate != fixed { base.onfixed ; } if base.scrolltop < base.breakpoint && base.scrollstate != default { base.ondefault ; } } ; } onfixed : function { mevcut base = this; base.scrollstate = fixed; base.$sticky.css { position: fixed top: base.options.threshold margin-top: 0 } ; } ondefault : function { mevcut base = this; base.scrollstate = default; base.$sticky.css { position: relative top: auto margin-top: base.options.top } ; } } $.fn.wtstickyscroll = function options { mevcut stickyscroll = object.create stickyscroll ; if $ this .length > 0 { stickyscroll.init options $ this ; } }; } jquery window document ; /* $ .sidebar .wtstickyscroll { container: .global-container sidebar_fixed: .sidebar–fixed content: .content header: .header content_header: .content-header topspace: 20 } ; */ $ .sidebar-sticky .wtstickyscroll { top: 32 threshold: 92 } ; $ function { //facebook window.fbasyncınit = function { fb.init { appıd : 1037724072951294 xfbml : true version : v2.5 } ; }; function d s id { mevcut js fjs = d.getelementsbytagname s [0]; if d.getelementbyıd id {return;} js = d.createelement s ; js.id = id; js.src = //connect.facebook.net/tr_tr/sdk.js ; fjs.parentnode.insertbefore js fjs ; } document script facebook-jssdk ; $ body .on { click: function { // facebook save button ajax fb.xfbml.parse ; } } .facebook-save ; // share scroll if $ .content-sticky .length > 0 { if $ window .width >= 768 { $ window .on scroll function { mevcut scrolltop = $ this .scrolltop ; $ article .each function { if scrolltop >= $ this .find .content-body .offset .top – 76 { $ this .find .content-sticky .addclass sticky ; if scrolltop >= $ this .find .content-body .offset .top + $ this .find .content-body .height – $ this .find .content-sticky .height + 92 { $ this .find .content-sticky .removeclass sticky ; $ this .find .content-sticky .css {bottom: 0px top: auto} ; } else { $ this .find .content-sticky .addclass sticky .css { bottom: initial top: 76px } ; } } else { $ this .find .content-sticky .removeclass sticky .css {bottom: auto top: 0} ; } } ; } ; } } // share click $ body .on { click: function { mevcut $this = $ this datasharetype = $this.attr data-share-type datatype = $this.attr data-type dataıd = $this.attr data-id dataposturl = $this.attr data-post-url datatitle = $this.attr data-title datasef = $this.attr data-sef ; switch datasharetype { case facebook: fb.ui { method: share href: datasef } function response { if response && !response.error_message { updatehit ; } } ; break; case twitter: sharewindow https://twitter.com/intent/tweet?via=webtekno&text=+encodeurıcomponent datatitle + %e2%96%b6 + encodeurıcomponent datasef ; updatehit ; break; case gplus: sharewindow https://plus.google.com/share?url= + encodeurıcomponent datasef ; updatehit ; break; case mail: window.location.href = mailto:?subject= + encodeurıcomponent datatitle +&body=+ encodeurıcomponent datasef ; //updatehit ; break; case whatsapp: window.location.href = whatsapp://send?text= + encodeurıcomponent datatitle + %e2%96%b6 + encodeurıcomponent datasef ; updatehit ; break; } function sharewindow url { window.open url _blank toolbar=yes scrollbars=yes resizable=yes top=500 left=500 width=400 height=400 ; } function updatehit { $.ajax { type: post url: dataposturl data: {contentıd: dataıd contenttype: datatype sharetype: datasharetype} success: function data { if $ .video-showcase .length > 0 { mevcut $container = $ .video-showcase ; } else if $ article[data-id= + dataıd + ] .length > 0 { mevcut $container = $ article[data-id= + dataıd + ] ; } else if $ .wt-share-item[data-id= + dataıd + ] .length > 0 { mevcut $container = $ .wt-share-item[data-id= + dataıd + ] ; } else { $container = null; } //var $container = datatype == video ? $ .video-showcase : $ article[data-id= + dataıd + ] ; if $container != null && $container.length > 0 { mevcut $badged = $container.find .wt-share-badge- + datasharetype ; mevcut $headercount = $ .content-header .find .wt-share-count $containercount = $container.find .wt-share-count value = parseınt $containercount.html + 1; $container.data share value ; //$containercount.html value ; if $headercount.length > 0 { //$headercount.html value ; } if $badged.length > 0 && datasharetype == facebook || datasharetype == twitter { if $badged.hasclass is-visible { //$badged.html data ; } else { //$badged.addclass is-visible .html data ; } } } } } ; } } } .wt-share-button } ; /*$ .lazy .lazyload { threshold : 300 failure_limit : 20 } .removeclass lazy .addclass lazyloaded ;*/ $ .lazy .lazyload { threshold : 200 failure_limit : 20 } .removeclass lazy .addclass lazyloaded ; $ function { mevcut headlinesliderboxwidth = $ .headline-slider__box .width ; mevcut headlinesliderwidth = $ .headline-slider__container .width ; mevcut headlinesliderange = headlinesliderboxwidth; mevcut windowwidth = $ window .width ; mevcut headlineslidermaxwidth = headlinesliderwidth -windowwidth ; mevcut renderedıtemcount = math.floor windowwidth / headlinesliderange ; mevcut headlinegutter = headlinesliderange – windowwidth – renderedıtemcount * headlinesliderange ; mevcut firstıtem = true; mevcut lastıtem = false; mevcut lastbutton = ; mevcut headlineslideroffset = 0; $ .headline-slider__navigation–prev .click function { prevaction ; } ; $ .headline-slider__navigation–next .click function { nextaction ; } ; function prevaction { if headlineslideroffset < headlinesliderange { headlineslideroffset = headlineslidermaxwidth; firstıtem = false; lastıtem = true; }else { if lastıtem === true || lastbutton == next { headlineslideroffset = headlineslideroffset - headlinesliderange -headlinegutter ; lastıtem = false; }else { headlineslideroffset = headlineslideroffset - headlinesliderange ; } } $ .headline-slider__container .animate { marginleft: - +headlineslideroffset } ; lastbutton = prev; } function nextaction { if firstıtem === true || lastbutton == prev { headlineslideroffset = headlineslideroffset + headlinesliderange + headlinegutter; firstıtem = false; lastıtem = true; }else { if headlineslideroffset >= headlineslidermaxwidth – headlinesliderange + headlinegutter { headlineslideroffset = 0; firstıtem = true; }else { headlineslideroffset = headlineslideroffset + headlinesliderange; firstıtem = false; lastıtem = false; } } $ .headline-slider__container .animate { marginleft: – +headlineslideroffset } ; lastbutton = next; } mevcut autoplay = 0; function headlinearticlesınterval { autoplay = setınterval function { nextaction ; } 6000 ; } function headlinearticlesautoplay { headlinearticlesınterval ; $ .headline-articles .on { mouseenter: function { clearınterval autoplay ; autoplay = 0; } mouseleave: function { headlinearticlesınterval ; } } ; } mevcut countımg = $ .headline-articles img .length; $ .headline-articles img .each function i { mevcut img = new ımage ; mevcut isloaded = img.onload = function { mevcut loadingstatus = false; if i == countımg – 1 { headlinearticlesanimation ; loadingstatus = true; } return loadingstatus; } ; if i == countımg – 1 && isloaded == false { console.log settimeout ; settimeout function { headlinearticlesanimation ; } 6000 ; } } ; function headlinearticlesanimation { $ .headline-articles .content-spinner .remove ; $ .headline-articles__container .addclass is-visible ; $ .headline-articles__box .each function index { settimeout function { $ .headline-articles__box .eq index .addclass is-active ; } 200 * index ; } ; headlinearticlesautoplay ; } } ; $ document .ready function { $ .content-more .click function { $ .content-body__detail–video .css { height : auto } ; $ this .remove ; } ; } ; $ .video-showcase__content–right__scrollable .bind mousewheel dommousescroll function e { mevcut scrollto = null; if e.type == mousewheel { scrollto = e.originalevent.wheeldelta * -1 ; } else if e.type == dommousescroll { scrollto = 40 * e.originalevent.detail; } if scrollto { e.preventdefault ; $ this .scrolltop scrollto + $ this .scrolltop ; } } ;

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?